با پایان یافتن مهلت ثبت‌نام در چهارمین چالش نوآوری نانو با عنوان چالش نوآوری تولید نانوپوشش‌های چربی‌گریز پایدار روی سطوح فلزی یا شیشه‌ای فرآیند ارزیابی طرح‌های دریافتی آغاز شد. چهارمین چالش نوآوری نانو مطابق انتظار با استقبال قابل …

ادامه مطلب

آغاز فرآیند ارزیابی طرح‌های دریافتی در چالش نوآوری «کاهش نفوذپذیری پذیری هوا در لایه داخلی تایر خودرو» که از سوی ستاد توسعه فناوری نانو و به درخواست شرکت کویرتایر برگزار می‌شود. سومین چالش نوآوری نانو با عنوان «کاهش …

ادامه مطلب