استقبالی قابل توجه از نخستین چالش فناوری از سوی فناوران و پژوهشگران کشور با ثبت ۳۲ طرح مفهومی برای ساخت تیپ میکروسکوپ نیروی اتمی با اعلام دبیرخانه چالش‌های فناوری و نوآوری نانو، فرآیند ثبت‌‌نام در نخستین مرحله چالش فناوری …

ادامه مطلب