چالش های فناوری

بوتولونیم

ساخت نانوحسگر زیستی تشخیص باکتری بوتولینیوم کلستریدیوم برپایه نوارهای کاغذی

   تشخیص سریع، آسان، کم هزینه و بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته عوامل باکتریایی موجود در مواد غذایی و همچنین محیط زیست نقش بسیار مهمی در کنترل آلودگی های باکتریایی و پیشگیری از خسارت های ناشی از آن دارد.  در این راستا حسگر های زیستی و کیت های تشخیصی متنوعی به منظور شناسایی عوامل باکتریایی مختلف طراحی و ساخته شده است. بوتولینیوم سم کشنده ای است که از طریق باکتریکلستریدیوم بوتولینیوم (Clostridium botulinum) ساخته می شود. این سم که در مواد غذایی به ویژه کنسرو ها تولید می شود موجب آسیب به سیستم عصبی شده و در صورتی که درمان نشود منجر به مرگ خواهد شد. همچنین  مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (Center for Disease Control and Prevention (CDC)) این عامل سمی را جزء شش عامل اصلی بروز تهدید های زیستی معرفی می کند. یکی از انواع حسگر های تشخیصی عوامل باکتریایی حسگر های تشخیصی هستند که بر پایه نوارهای کاغذی (lab-on-paper test strip) طراحی و ساخته می شوند. بنابراین ما در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  به دنبال راهکارهای عملی برای «طراحی و ساخت حسگر تشخیص سم بوتولینیوم بر پایه نوار های کاغذی زیست فعال شده» هستیم که قابلیت تشخیص این سم در مقیاس کمتر از ۵ نانوگرم در میلی لیتر را با چشم غیر مسلح دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و سایر پژوهشگران و فناوران علاقمند می‌توانند در این چالش شرکت کنند.

صفحه اختصاصی چالش