چالش نوآوری توسعه روش‌های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی

چالش نانو بایو سنسور

چالش نوآوری توسعه روش‌های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی

روش های تشخیص آنی عوامل زیستی به منظور شناسایی بیماری ها به طور فزاینده ای در حال توسعه هستند. اما روشهای زمانبر و پیچیده فعلی تشخیص و اندازه گیری عوامل یا نشانگرهای زیستی به تدریج جای خود را به ابزارهای آزمون تشخیص آنی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی می دهند که امکان شناسایی عوامل یا نشانگرهای بیماری را در محل، به سرعت و بدون نیاز به فرآیند پیچیده و با دقت مناسب و قیمت رقابتی فراهم می سازند.
از این رو، ما در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو )شزان( به دنبال توسعه کسب وکارهایی در حوزه تشخیص آنی عوامل یا نشانگرهای زیستی برپایه فناوری نانو هستیم. همه پژوهشگران و فناوران علاقمند می توانند در این چالش شرکت کنند و از تسهیلات آن برای تجاری سازی طرح خود و راه اندازی یک کسب وکار جدید بهره مند شوند. اگر ایده مناسبی در سر دارید، همین حالا دست به کار شوید …

معیار فنی چالش فناوری

مساله محوری این چالش، «توسعه روش های تشخیص آنی پزشکی مبتنی بر نانوحسگرهای زیستی» در حوزه های زیر است:

 • شناسایی نشانگرهای زیستی برای تشخیص زود هنگام سرطان
 • توالی سنجی DNA به منظور تعیین عیوب ژنتیکی
 • تشخیص آنی بیماری های واگیردار

ملاحظات فنی این چالش به شرح زیر است:

 • هیچ محدودیتی برای انتخاب عنصر زیستی (اعم از رشته DNA، آنتی بادی، آنزیم یا سلول کامل و …) وجود ندارد.
 • هیچ محدودیتی برای عملکردها/کارکردهای نانوحسگر زیستی وجود ندارد. شرکت کنندگان می توانند هر نوع نانوحسگر زیستی مورد علاقه خود را در این چاالش ارایاه نمایناد، مشارو بار آن کاه یکای از کاربردهای مورد اشاره در مساله محوری (بند ۲) را به انجام برساند.
 • هیچ محدودیتی برای روش های ساخت نانوحسگر زیستی وجود ندارد و شرکت کنندگان می توانند از هر روش دلخواه برای ساخت نانوحسگر زیستی مورد نظر خود استفاده نمایند.
پارامترهای بررسی چالش فناوری
معیار ارزیابی چالش فناوری نانو

معیارهای ارزیابی این چالش به شرح زیر است:

 • تعداد یا تنوع کاربردهای نانوحسگر زیستی
 • عملکرد فنی نانوحسگر زیستی
 • توجیه اقتصادی (شامل هزینه تمام شده، سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز، میزان تقاضا و امثال آن)
 • توجیه فنی (سهولت فرایند ساخت و تولید، وضعیت تامین مواد اولیه، تجهیزات مورد نیاز و امثال آن)

زمانبندی و جوایز چالش

مرحله دوم

 • مهلت ارائه نمونه اولیه: ۳۱ مرداد ماه سال جاری
 • جایزه برگزیده نهایی : جوایز نقدی ۱۰ و ۵۰ میلیون ریالی برای طرح های اول و دوم
 • در پایان چالش و طی رویداد نوآوردروز به نفرات یا گروه های اول و دوم این مرحله، از سوی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو علاوه بر تسهیلات تجاری‌سازی جایزه نقدی اعطا خواهد شد.

 

مرحله اول

 • مهلت ثبت طرح اولیه: ۱۵خرداد ماه سال جاری
 • جوایز مرحله اول: ۵۰میلیون‌ ریال کمک هزینه ساخت نمونه اولیه و ۳۰میلیون‌ ریال تسهیلات‌آزمایشگاهی
 • به طرح های برگزیده مرحله اول توسط هیات داوران، کمک هزینه ساخت نمونه اولیه، و تسهیلات آزمایشگاهی (برای خرید ملزومات یا استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی) از سوی ستاد توسعه فناوری نانو تعلق خواهد گرفت و برندگان راهی مرحله دوم خواهند شد.

حامیان این چالش

شزان

تازه های وبلاگ